Commentaarfase modules perioperatieve goal directe fluid therapy

woensdag 2 oktober 2019

Commentaarfase modules perioperatieve goal directe fluid therapy

In september 2019 is op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (NVA) de ontwikkeling van twee modules over perioperatieve goal directed fluid therapy (PGDT) gestart. Inmiddels zijn de modules gereed voor commentaar. Uw eventuele commentaar ontvangen wij graag middels het bijgevoegde commentaarformulier uiterlijk 20 november 2019 via het NVIC secretariaat.