Commentaarfase Leidraad Vitaal bedreigde Patient

donderdag 12 november 2020

Commentaarfase Leidraad Vitaal bedreigde Patient

In 2019 is de ontwikkeling van de leidraad vitaal bedreigde patiënt op initiatief van de Nederlandse Vereniging Intensive Care hervat. Inmiddels is de concept leidraad gereed voor commentaar.
Met veel genoegen legt de werkgroep u de concept leidraad vitaal bedreigde patiënt voor ter becommentariëring.

In deze leidraad wordt advies gegeven over de inrichting van het Spoed Interventie Systeem (SIS) in het ziekenhuis met als doel de zorg voor de volwassen vitaal bedreigde patiënt op de verpleegafdelingen te verbeteren. Hierbij worden specifieke afdelingen waar monitoring al onderdeel is van zorg, zoals de Spoedeisende hulp (SEH), coronary care unit (CCU), High Care, Medium Care en Intensive Care (IC), buiten beschouwing gelaten.
Het SIS in Nederland is opgericht in de jaren negentig en is sindsdien een belangrijk veiligheidsthema. Deze leidraad is de opvolger van de VMS-praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt’.
De modules die zijn opgenomen in de leidraad zijn:

  • Signaleren van de vitaal bedreigde patiënt
  • Het spoed interventie team
  • Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

U kunt uw commentaar aanleveren middels bijgevoegd commentaarformulier. Wij ontvangen uw commentaarformulier graag uiterlijk 31 december 2020 via kwaliteit@nvic.nl