Commentaarfase: leidraad Rapid review beademing COVID-19

maandag 3 augustus 2020

Commentaarfase: leidraad Rapid review beademing COVID-19

In de afgelopen periode heeft een werkgroep op initiatief van de NVALT een leidraad ontwikkeld rondom gebruik van non-invasieve ademhalingsondersteuning op afdelingen buiten de intensive care. U vindt de leidraad in de bijlage. 

Graag ontvangen we uw commentaar middels het bijgevoegde commentaarformulier. U kunt uw commentaar insturen tot en met 19 augustus via kwaliteit@nvic.nl