Commentaarfase: Leidraad diagnostiek bij verdenking op COVID-19

donderdag 29 april 2021

Commentaarfase: Leidraad diagnostiek bij verdenking op COVID-19

Op verzoek van het expertiseteam Diagnostiek van FMS leggen we bijgaande leidraad ter commentaar voor. 

Uw commentaar kunt u middels bijgevoegd commentaarformulier uiterlijk 6 mei 2021 sturen naar kwaliteit@nvic.nl