Commentaarfase indicator Pijnmanagement

donderdag 10 oktober 2019

Commentaarfase indicator Pijnmanagement

Graag ontvangen wij uw commentaar op bijgaande IGJ Basisset conceptindicator Pijnmanagement. U kunt uw commentaar uiterlijk 5 november 2019 indienen bij het NVIC secretariaat middels bijgevoegd commentaarformulier.