Commentaarfase: Corticosteroiden Inhalatie COVID19

maandag 3 augustus 2020

Commentaarfase: Corticosteroiden Inhalatie COVID19

In de afgelopen periode heeft een werkgroep een leidraad ontwikkeld rondom behandeling met glucocorticoïden bij chronische aandoeningen tijdens de COVID-19 pandemie. U vindt de leidraad in de bijlage. Graag ontvangen we uw commentaar uiterlijk woensdag 12 augustus. U kunt hiervoor het bijgaande commentaar formulier inzenden naar kwaliteit@nvic.nl