Commentaarfase conceptrichtlijn 'Klinische postmortem radiologie'

maandag 22 mei 2017

Commentaarfase conceptrichtlijn 'Klinische postmortem radiologie'

De conceptrichtlijn 'Klinische postmortem radiologie' is gereed voor becommentariëring.

Deze externe richtlijn beoogt nadere invulling te geven aan de uitvoering van postmortem radiologie in aanvulling op bestaand postmortem (diagnostisch) onderzoek. Adviezen uit de richtlijn moeten leiden tot de implementatie van postmortem radiologie in ziekenhuizen. Namens de NVIC waren prof. dr. Hans van der Hoeven en mevrouw dr. Clarissa Scheeren afgevaardigd in de werkgroep.

Inhoudelijke commentaren en opmerkingen kunnen tot 1 juli a.s. bij het secretariaat worden ingediend.