Commentaarfase: Behandeling Influenza

donderdag 15 oktober 2020

Commentaarfase: Behandeling Influenza

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en in samenwerking met o.a. de NVIC is de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn Behandeling Influenza. 

De richtlijn beschrijft prognostische factoren die invloed hebben op een slecht beloop van patiënten met influenza. Vervolgens is er aandacht voor de beschikbare diagnostiek van influenza. Daarna wordt ingegaan op de antivirale behandeling voor niet-opgenomen patiënten, opgenomen patiënten en patiënten op de IC. Bij deze modules is ook aandacht voor specifieke risicogroepen.

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Behandeling Influenza voor ter becommentariëring. U kunt uw commentaar tot en met 23 november middels het bijgevoegde commentaarformulier inzenden via kwaliteit@nvic.nl