Commentaar gevraagd: Alternatieven voor langdurige beademing

woensdag 27 januari 2021

Commentaar gevraagd: Alternatieven voor langdurige beademing

Graag ontvangen we uw commentaar op de bijgevoegde conceptleidraad Alternatieven voor IC-beademingstherapie bij tekort beademingstoestellen.

U kunt uw commentaar indienen door bijgevoegd commentaarformulier uiterlijk zondag 31 januari in te sturen via kwaliteit@nvic.nl