Bestuursleden

Het NVIC bestuur bestaat uit tien leden, afkomstig uit zowel academische als perifere ziekenhuizen. Eén van de bestuursleden is IC-fellow.
Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering, voor een termijn van drie jaar, en kunnen maximaal één keer worden herkozen.