Anesthesioloog - intensivist

Functieomschrijving: 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) bestaat uit ruim 250 medisch specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala. Er is binnen de vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle een vacature ontstaan voor combinatieplek voor een anesthesioloog - intensivist (minimaal 0,8 Fte).

De Intensive Care is een dynamische en veelzijdige afdeling met in totaal 44 bedden. Naast de zorg voor de algemene IC patiënten is de IC tevens gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met neurochirurgische, thoraxchirurgische en traumatologische aandoeningen of behandelingen.
Functieomschrijving
De vakgroep Anesthesiologie en Intensive Care Zwolle bestaat uit 43 anesthesiologen en 5 internist-intensivisten en verricht haar werkzaamheden op alle locaties van de Isala. Het takenpakket van de vakgroep omvat de gehele perioperatieve zorg van de algemene Anesthesiologie met een breed kader aan ingrepen, bijvoorbeeld de neurochirurgie, grote GE-chirurgie, vaatchirurgie, thoraxchirurgie en de behandeling van patiënten met acute en chronische pijn. Ook de Intensive Care en de bemensing van de MICU vallen onder de verantwoordelijkheid van de vakgroep. Tot slot is Isala een van de 11 erkende traumacentra en wordt door onze vakgroep actief bij deze opvang geparticipeerd.

Hoofddoel is het bieden van optimale patiëntenzorg in de regio waarbij patiënten altijd de gewenste intensieve behandeling kunnen krijgen.

Uw profiel
• U bent een geregistreerd anesthesioloog en intensivist en u wilt deel uitmaken van een grote vakgroep. U heeft goede vaardigheden op het gebied van locoregionale anesthesie
• Inzet in de diensten zal primair binnen de het aandachtsgebied IC zijn
• U heeft uitgesproken ambities op het terrein van de Anesthesiologie en Intensive Care en bent gemotiveerd voor het uitvoeren wetenschappelijk onderzoek. Een promotie strekt tot aanbeveling
• U bent bereid een bijdrage te leveren aan managementtaken en commissiewerkzaamheden en beschikt vanzelfsprekend over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler
• Aangezien de Isala een STZ-ziekenhuis is wordt van u ook verwacht dat u participeert in onderwijs en opleiding

Ons aanbod
Na een aanstelling als chef de clinique voor de duur van een jaar zal bij gebleken geschiktheid de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een SIDS (specialist in dienst van specialisten) contract, met op termijn eventueel uitzicht op toetreding als maat tot het MSB-I. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en onder voorwaarden van het MSB-I. Binnen het MSB-I is de klassieke goodwillregeling vervangen door een in- en uitverdienregeling.

Ingang vacature: 
dinsdag 6 oktober 2020
Aantal FTE: 
0.80
Aanstelling: 
Tijdelijk
Uiterlijk reageren op vacature: 
zondag 11 oktober 2020
Inlichtingen bij: 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dhr. dr. J. Haringman, internist-intensivist, t (038) 424 77 57, dhr. dr H. Naber, anesthesioloog en vakgroepvoorzitter, t (038) 424 74 83
IC/Ziekenhuis: 
Isala Klinieken
Functie: 
Anesthesioloog-intensivist
Duur aanstelling: 
12 maanden
Telefoonnummer: 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dhr. dr. J. Haringman, internist-intensivist, t (038) 424 77 57, dhr. dr H. Naber, anesthesioloog en vakgroepvoorzitter, t (038) 424 74 83 of met mw. M.E. Hoogendoorn, manager vakgroep, t (038) 424 42 45.