Algemene Ledenvergaderingen

woensdag 26 augustus 2020

Algemene Ledenvergaderingen

Beste collega’s,
 
Graag brengen wij de ALV van maandag 31 augustus en de ALV van donderdag 17 september nog een keer bij jullie onder de aandacht. Voor beide ALV’s is het nodig dat je je inschrijft. De ALV van komende maandag zal via Zoom (webinar) plaatsvinden. Op de agenda staat dan alleen de statutenwijziging. De documenten (agenda en concept statutenwijziging) zijn beschikbaar op de NVIC website. Om de statutenwijziging te kunnen accorderen is het noodzakelijk dat 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig* is.
 
De ALV van 17 september wordt gehouden in Eindhoven (Evoluon) en kan online worden gevolgd. Om rekening te kunnen houden met de overheidsmaatregelen rondom COVID-19 vragen wij jullie ook je voor deze ALV in te schrijven en aan te geven of je in Eindhoven aanwezig bent of de ALV online wil volgen. Indien er onvoldoende quorum is op de ALV van 31 augustus wordt de statutenwijziging op
17 september opnieuw voorgelegd aan de aanwezige leden. Leden die de ALV online volgen zijn op dat moment helaas niet stemgerechtigd. Het is uiteraard wel mogelijk een machtiging mee te geven. 
 
 
Met vriendelijke groet,
Crétien Jacobs
Secretaris NVIC bestuur
 
 
* In verband met COVID heeft de overheid door middel van spoedwetgeving geregeld dat vergaderingen die normaliter fysiek dienen plaats te vinden, tijdelijk online mogen worden georganiseerd. Deze spoedwet vervalt op 1 september 2020.