1001 voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek - digitaal congres

Op 8 september organiseert de Federatie Medisch Specilisten het congres 1001 voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek. Hier gaan we met elkaar kijken hoe we de beweging naar jzojp een stap verder kunnen brengen. Met deelsessies over zorgevaluatie, uitkomstgerichte zorg, gegevensuitwisseling en telemonitoring! Zorg dat je er bij bent. Klik hier voor meer informatie. 

Datum: 
woensdag 8 september 2021
Afbeelding: